Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website of elders gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sandra Helena.nl. Ook het gebruik van merk- en productnamen van Sandra Helena.nl is niet toegestaan.

Sandra Helena.nl hanteert een actief en strikt beleid in de controle van ongevraagde verveelvoudiging of misbruik van materialen, teksten en haar werken. Bij overtreding zullen altijd juridische stappen worden ondernomen.

© Sandra Helena 2008 – 2020

Certificering producten

Er wordt een certificaat afgegeven voor producten met een oplage. Deze oplage bestaat uit 1 artikel van materiaal & maat met uitzondering van posters, kaarten en kalenders. Op dit moment zijn er 6 unieke oplage mogelijkheden:

Plexiglas 40 bij 60 cm, 60 bij 90 cm & 80 bij 120 cm
Aluminium 40 bij 60 cm, 60 bij 90 cm & 80 bij 120 cm

Het kan zijn dat de beeldmaker 1 exemplaar voor zichzelf heeft afgedrukt voor exposities. Deze mag nadat er 1 artikel is verkocht niet worden verkocht en blijft bij de beeldmaker.

Sandra Helena