In het kader van het ingaan van de AVG op 25 mei 2018 onderstaand de Privacy-Verklaring van SandraHelena.nl.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
De beheerder van SandraHelena.nl heeft de beschikking over uw persoonsgegevens, omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de beheerder verstrekt.
SandraHelena.nl beschikt over de volgende persoonsgegevens:

o Uw voor- en achternaam;
o Uw e-mailadres;
o Uw IP-adres.

WAAROM ZIJN DEZE GEGEVENS NODIG?
De beheerder van SandraHelena.nl verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.

HOE LANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor u uw gegevens ter beschikking stelt.

DELEN MET ANDEREN
Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt, indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens, die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De beheerder van SandraHelena.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

WORDPRESS.COM STATISTIEKEN
SandraHelena.nl is een zgn. self-hosted WordPress weblog. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bijbehorende functie “WordPress.com statistieken” om bij te houden hoeveel bezoeken er gebracht worden aan de pagina’s en posts van deze blog. De volgende gegevens worden geregistreerd: de datum, tijd, de opgevraagde pagina/url, informatie over de gebruikte browser, welke website een bezoeker bij SandraHelena.nl heeft gebracht en als laatste de zoektermen die gebruikt zijn. Dit gebeurt anoniem en IP-adressen kunnen niet herleid worden naar de identiteit van de individuele bezoeker.

TOESTEMMING VOOR HET PLAATSEN VAN COOKIES
Voor zover nu duidelijk is in de Telecommunicatiewet en het wetsvoorstel van oktober 2014 mbt de wijziging van artikel 11.7a, de zogeheten Cookiewet, vallen alle cookies die door SandraHelena.nl gebruikt worden onder de uitzonderingen, waarvoor geen toestemming vereist is.

Door gebruik en doorklikken naar diensten van derden, zoals bijvoorbeeld embedded presentaties van SlideShare of Share knoppen van Twitter, Facebook en LinkedIn, kunnen er ook cookies van andere partijen worden geplaatst op de computer/apparaten van bezoekers. Hier heeft SandraHelena.nl verder geen invloed op.

IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES (VAN ANDERE PARTIJEN) EN VERWIJDERING DAARVAN
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser. Ook zijn er tools als Ghostery om inzicht te krijgen in welke cookies er geplaatst worden inclusief de mogelijkheid deze blokkeren.

REAGEREN
Het is niet nodig om een account aan te maken als je wilt reageren op blogposts op SandraHelena.nl. Wel is het noodzakelijk om een naam (mag een alias zijn) en een e-mailadres in te vullen. Optioneel kan een link naar een website aan een reactie worden toegevoegd.
Het e-mailadres is nooit zichtbaar voor andere bezoekers, het is alleen zichtbaar in de beheerinterface van SandraHelena.nl. Het e-mailadres zal uitsluitend gebruikt worden indien de beheerder via e-mail in contact moet/wil komen met de persoon, die heeft gereageerd. De verzamelde e-mail adressen zullen niet worden gepubliceerd, verkocht of anderzijds verspreid worden.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar SandraHelena.nl. De beheerder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
De beheerder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Deze site maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van deze site en verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met SandraHelena.nl op via SandraHelena.nl

MAILEN NAAR SANDRAHELENA.NL kan via
E-mailadres: kunst@SandraHelena.nl

Sandra Helena